Affärsutveckling

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att finna framtidens möjligheter till bra affärer.

Hur ser marknaden ut framöver? Vad ska vi erbjuda våra kunder? Hur ska vi i framtiden sätta pris och hur ska vi ta betalt? Hur ska vi organisera verksamheten? Vilka resurser behöver vi?
Det är några av frågorna som behöver besvaras.

I en affärsplan lägger du fast din långsiktiga plan, de mer strategiska tankarna. Utifrån affärsplanen skapar du sedan marknadsplan, kampanjplaner och säljplaner.  Att skapa en röd tråd från strategisk till operativ nivå är ett av knepen för framgångsrik affärsutveckling.
Ett annat knep är att också genomföra planerna på ett effektivt sätt!

Effekteam kan hjälpa er att göra bra affärer. Det gör vi genom att erbjuda rådgivning och utbildning på både strategisk och operativ nivå. Klicka på respektive område i kolumnen till vänster, så får du mer information av vad vi erbjuder!