Affärsmannaskap

Affärsmannaskap innebär att man ser och tar tag i behov som finns på marknaden.

Affärsmannaskap är en kombination av talang, motivation, kreativitet, omvärldskunskap
och förmåga att tänka i affärer. Det handlar både om synsätt och strukturerad kunskap.

Strategiskt affärsmannaskap handlar om att se faktorer i omvärlden, som på lång eller
kort sikt ger affärsmöjligheter.

Operativt affärsmannaskap handlar mer om att ta tag i behov och/eller problem och omforma
dem till affärsmöjligheter här och nu. Antingen tar man själv tag i dem eller så förmedlar man
dem till någon annan i företaget eller nätverket. Man erbjuder sedan en lösning i form av en
tjänst produkt till ett pris som båda parter är nöjda med.

Spontant affärsmannaskap handlar om känslan i att göra affärer, sätta pris och villkor och att på
ett kreativt se till att det blir affär. Det kan även handla om att på ett kreativt sätt lösa en
reklamation eller ta hand om en missnöjd kund på ett för båda parter affärsmässigt bra sätt.

Effekt
Att utveckla affärsmannaskapet innebär medarbetarnas fokus på fler och lönsammare affärer ökar.
Det ger en samsyn på affärer och ökat medvetande, vilket på kort tid leder till bättre lönsamhet.

Vi kan utveckla ert affärsmannaskap på olika sätt :

Kompetensutveckling     Oftast utbildning
Rådgivning     Enskilda chefer och medarbetare får ett bollplank, som coachar, ger goda råd och
bidrar med idéer till ett bättre affärsmannaskap. Vi kan också göra sambesök med uppföljning.
Coaching

Här hjälper vi medarbetaren att själv stärka sitt affärsmannaskap genom coaching.