Inspirerande miljö på bibliotek

Biblioteken i Bergsjön och Kortedala har genom projektet Centrumutveckling i Partnerskap tagit tillfället i akt och anlitat Susanne Erlandson för utbildning. Syftet är att skapa mer inspirerande miljöer på biblioteken, som lockar till lån och läsning.

Susanne, som arbetar med butikskommunikation, exponering och inredning, tog sig an uppdraget med många idéer. Var och en deltog vid två tillfällen, ett första mer teoretiskt tvåtimmarspass och i veckan efter ett lika långt praktiskt pass på ett av biblioteken.

Speak Your Mind

*