Populärt på Backaplan

Under året har vi genomfört ett stort antal utbildningar för projektet Centrumutveckling i Partnerskap. Det är ett EU-finansierat projekt, som syftar till att stärka fyra lokala mötes- och handelsplatser i Göteborg. Just nu är vi på Backaplan och kan med glädje konstatera att våra kurser Butikskommunikation och exponering (med Susanne Erlandson som kursledare), Lär känna din kund och Effektiv klagomålshantering (båda med Ingrid Alestig) lockar många butiksanställda att anmäla sig.

Speak Your Mind

*