Föreläsning

En kortare inspirationsföreläsning  passar som inledning eller avslutning på en konferens, men kan också vara ett sätt att ge extra inspiration inför en kampanj, ett projekt eller en period med hög arbetsbelasning.

Följande ämnen är uppskattade som föreläsningar och kortare workshops (från 45 minuter och uppåt)

Sälj effektivt!
Om säljande möten med kunderna, på er nivå och med fokus på de delar ni behöver!

Bättre relationer – bättre affärer!
Med DISC-analysens fyra färger som utgångspunkt lär sig dina säljare sig att förstå kundens beteende och önskemål, så att de kan anpassa sin kommunikation och säljstil till kunden! Kan kompletteras med personliga analyser.

Sätt rätt pris och ta rätt betalt!
Dina säljare får inspiration till hur de kan se värdet på det ni säljer och ta rätt betalt.

Argumentera väl!
Förstå vad kunden köper och låt kunden inse värdet i det du säljer! Så säljer du mer!

Tappa inte pengarna i förhandlingen!
Dina säljare får tipsen, som gör att de klarar förhandlingen väl! 

Välkommen att kontakta Björn på 0708-35 89 04 eller bjorn@effekteam.se för mer information, offert och bokning!