Västanfors Industrier satsar på framtiden med stöd av EffekTeam

Västanfors Industrier i Fagersta tillverkar stora industri- och lagerhallar i stål. När den egna företagsledningen nyligen köpte företaget, vill man lägga en stark grund för en gemensam framtid.

Tillsammans med styrelsens ordförande Jahn Ekman planerade och genomförde jag, Björn Malmström, en intensiv dag:

  • Hela företaget samlades en halv dag, där vi skapade samsyn kring hur de ska tänka och agera för att klara kunder och jobb på bästa sätt. Vi skapade en vision och gemensamma spelregler. Det hela utmynade i ett antal förslag, som man nu genomför i praktiken.
  • På eftermiddagen samlade vi montagearbetarna för en genomgång så att deras arbetet ska ske på bästa sätt,
  • därefter träffades arbetsledarna för att skapa spelregler för säkerhetsarbetet och för att minska felkostnader och
  • slutligen träffades säljarna för att resonera kring hur hallarna kan säljas till entreprenörer och byggherrar runt om i Sverige.

För mig som kursledare var detta en enorm dag. Fyra olika workshops på samma dag!
För deltagarna var det säkert minst lika omtumlande. Att träffa en vild göteborgare för att skapa sin egen framtid är inget man gör varje dag…

Nu sliter de med att göra handlingsplanerna till verklighet. Om det lyckas, kommer det att produceras fina stålhallar i många år i Fagersta och jobben tryggas.

Det här är ett exempel på ett annorlunda upplägg, som involverade hela personalen. Det är väl värt mödan att samla alla och skapa gemensamma spelregler för den gemensamma framtiden!

Vill du göra något liknande? Hör av dig till oss på EffekTeam!

Speak Your Mind

*