Med kunden på 47:e plats

“Sveriges genomsnittliga arbetsplats längtar efter ett rikt inre liv utan förändringar och utan kunder. 10 länder har genomfört nationella studier med arbetsplatskultur i fokus. På 8 av dessa finns kundtillfredställelse på topp tio, i flera fall på topp 3. I Sverige återfinns kundtillfredställelse på plats 47 (rådande) och 45 (önskad) arbetsplats. De värdeord som vi sätter i topp på den önskade arbetsplatsen 2012 är: anställdas hälsa, erkännande av anställda och lagarbete.Vi tycks se omvärlden och vår egen koppling till den inifrån och ut, inte utifrån och in på våra arbetsplatser. Är våra arbetsplatser primärt till för de anställda och inte dess kunder?”

Texten ovan är hämtad ur Sverigestudien 2012, en rapport om vilka värderingar som styr företagen i Sverige och som genomförts på initiativ av Skandia, Volvo IT och Preera. Spännande och lite skrämmande läsning. Hela rapporten hittar du här!

Speak Your Mind

*