Gothia Towers utvecklar personal och verksamhet

Gothia Towers, storhotellet vid Svenska Mässan i Göteborg, bygger för framtiden på flera sätt. Sommaren 2013 invigs mittentornet, som byggs på med sex våningar. I januari 2015 ska det tredje tornet stå klart och då har antalet hotellrum ökat från dagens ca 700 till 1200!

Ökad kapacitet ställer också högre krav på försäljningen. Tillsammans med mig, Ingrid Alestig på EffekTeam, har en satsning på i första hand bokningspersonalen påbörjats. Vi lade upp en plan, som började med en gemensam kick-off för hela marknads- och försäljningsavdelningen. Därefter har bokningspersonal fått utbildning i grupp varvat med individuell medlyssning och coachning vid verkliga samtal.

- Vi fick fantastiska siffror och glädjande kommentarer på mystery call-undersökningen efter utbildningen och kan också se att merförsäljningen har ökat kraftigt om vi jämför med samma tid förra året, säger Lotta Forsell, assistant reservations manager.

Som utbildare kan jag inte annat än glädjas. Redan professionell och säljande personal når nu nya höjder. Effekten blev både ökad försäljning och nöjdare kunder!

Gothia Towers vågar satsa – och genomtänkta satsningar lönar sig!

Speak Your Mind

*