Kommunikation

Kommunikation är kanske ditt viktigaste och mest använda verktyg i jobbet. Ändå upplever vi alla ibland att det är svårt att nå fram med ett budskap. Bli medveten om din egen kommunikationsstil och hur du bäst kommunicerar med och övertygar andra människor!

Innehåll:

  • DISC-analysens fyra beteendestilar
  • Din egen kommunikationsstil
  • Så anpassar du din kommunikation efter den du talar med
  • Vad är viktigt för den du kommunicerar med?

Teori varvas med mycket dialog och praktiska övningar, som huvudsakligen utgår från dig själv och din verksamhet. Du får kunskap, inspiration och praktiska verktyg, som du kan använda redan nästa dag!

Från kort föreläsning om utvalda delar av innehållet till mer omfattande utbildning.

Kombineras gärna med att varje deltagare gör en personlig DISC beteendestilsanalys, för att hitta sin egen kommunikationsstil.