Försäljning

AvslutSäljträning handlar om att skapa och implementera  säljmetoder, som ökar försäljningen i ert företag och som ger fler, nöjdare och lojalare kunder.

Sanningens ögonblick i alla kommersiella verksamheter är när kunden köper. Säljaren kan ha försäljning som yrke, t ex fältsäljare eller key account manager. Säljaren kan också vara en delsäljare eller en s k ‘icke-säljare’. En ‘icke-säljare’ känner sig inte som säljare. De kan vara tekniker, konsulter  eller servicepersonal, alla med ansvar för att tjänster och produkter säljs till kunderna till rätt villkor.

En duktig säljare kan planera sin försäljning, boka möten, genomföra möten, skriva säljande offerter och driva kunden till avslut på ett sätt som bara uppfattas som positivt av kunden. En duktig säljare håller också kontakt med sina kunder, så att eventuella problem kan tas om hand och möjligheter till merförsäljning fångas upp.

Vi hjälper er att utveckla era säljare eller ‘icke-säljare’!