Våra verktyg

Vårt fokus är på att utveckla dina affärer. Det gör vi genom att

- Analysera dina förutsättningar
- Definiera mål och ambitioner och
- Utveckla metoder och medarbetare

Vårt viktigaste verktyg när vi utvecklar dina affärer, är vår samlade kompetens och erfarenhet. Teoretiska modeller är bra för att sammanfatta och beskriva verkligheten eller för att skapa en gemensam bild och vi använder dem gärna när det behövs. Minst lika viktig är vår samlade erfarenhet från olika verksamheter och situationer. Modellen ovan ger t ex en beskrivning av hur vi jobbar.

Ibland är det bra att använda ett analysverktyg, som beskriver nuläget på ett enkelt sätt. Vi använder:

Pussel DISC beteendestilsanalys och Moroten drivkraftsanalysDISC-analysen beskriver och förklarar din beteendestil med hjälp av färger. Moroten är en analys, som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Analyserna använder vi t ex vid grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Termometern klimatundersökning och kommunikationsundersökning är två verktyg, som används för att ta tempen på trivsel och kommunikation i företaget. Ett bra arbetsklimat är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Du får en bild av vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas i företaget.

Idéspelet är ett verktyg vi ibland använder för att starta den kreativa processen. Hjärnan är bäst på att tänka nytt när man har kul och får nya impulser. Just det bygger Idéspelet på. Tävlingsmomentet skapar energi och ett högt tempo. Idéspelet använder vi t ex i projektgrupper och ledningsgrupper som vill tänka nytt, men också som kreativt och roligt inslag på konferenser och i utbildningar.