Idéspelet

Idéspelet är seriöst arbete i en rolig förpackning. Hjärnan är bäst på att tänka nytt när man har kul och får nya impulser. Just det bygger Idéspelet på.

Idéspelet Business är ett brädspel för företag, som vill komma på nya och konkurrenskraftiga idéer i grupp. Alla kan spela Idéspelet och alla kan bidra med sitt perspektiv och sina erfarenheter. Spelet finns också i en mindre och förenklad variant.

Spelet är uppbyggt kring tekniker för kreativt tänkande. På kort tid arbetar ni fram helt nya idéer till er verksamhet och innehåller också metoder för förädling av idéerna. Ni blir helt enkelt kreativa på beställning!

Idéspelet är ett effektivare och roligare alternativ till brainstorming. Tävlingsmomentet skapar energi och ett högt tempo. Spelets utformning ger impulser till helt nya idéer.

Det kan spelas i en projektgrupp för att ta fram en ny produkt, effektivare marknadsföring eller ett mer iögonenfallande skyltfönster. Det kan spelas på en kick-off eller konferens för att få idéer och delaktighet kring en viktig fråga i företaget. En säljavdelning kan spela för att hitta nya sätt att nå en viss kund, nya kundaktiviteter eller nya aktiviteter för att nå säljmålen. Vi har också spelat i utbildningssammanhang, på kurser i bl a projektledning.

Idéspelet kan helt enkelt spelas i alla sammanhang, där nya idéer kommer till nytta!

Vi på EffekTeam är utbildade spelledare för Idéspelet. Vi hjälper er också gärna i nästa steg med det viktiga arbetet att ta idéerna vidare från ord till handling.