Moroten drivkraftsanalys

Vissa människor kan motiveras med provisionslön, andra med utvecklingsmöjligheter eller känslan av att göra nytta för andra. Vi motiveras helt enkelt av olika saker och det påverkar vårt resultat på arbetet.

Varför är det betydelsefullt att känna till vad som motiverar en medarbetare? Jo, därför att motivation har att göra med de inre drivkrafter som får oss att göra saker. Hur mycket vi anstränger oss för att göra ett bra jobb beror på hur motiverade vi är. Om du känner till dina medarbetares drivkrafter, får du ökade möjligheter att motivera med arbetsuppgifter eller belöning.

Moroten är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar människor i arbetslivet. Moroten är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Resultatet av analysen belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Du får svar på vad som motiverar dig och din arbetsgrupp. Vilka är era drivkrafter? När verktyget kombineras med Pussel DISC blir det ett oslagbart verktyg!

 

Moroten bygger till viss del på Dr. Eduard Sprangers (1882-1963) tankegångar i boken ”Types of men” (1928), där han identifierar olika faktorer som ger svar på varför människor handlar som de gör. Där beskrev han sex attityder som påverkar våra val av handlingar.

Människor vill känna att de tillhör en organisation som bryr sig om dem, utmanar dem, tror på dem och vill att det ska gå bra för dem. Inte bara som medarbetare, utan som människor!