Pussel DISC beteendestilsanalys

Vill du utveckla dig själv, teamet eller ledningsgruppen?
Skulle ni bli ännu effektivare med bättre dialog och större förståelse för varandra?
Undrar du varför dina kunder ibland inte förstår vad du menar?

För att vara framgångsrik måste du kunna ditt yrke. Dessutom ska du kunna samarbeta, skapa goda relationer och vara en fena på att kommunicera med olika människor. DISC-analysen ger kunskap om ditt beteende och kommunikationsstil. Med ökad självinsikt och förståelse för andras beteende och kommunikationsstilar underlättar du samarbetet med både medarbetare och kunder.

Alla är vi olika och vi kommunicerar och fattar beslut på olika sätt. DISC-analysens färger hjälper oss att på ett enkelt sätt förstå hur vi kan nå fram med vårt budskap – till kunder, medarbetare, chefer och alla andra.

DISC-instrument av olika slag grundar sig alla på William Moulton Marstons forskning och hör till de mest grundligt utvärderade och mest använda instrumenten inom näringslivet.

Pussel DISC är inte ett psykologiskt test, det har ingenting med intelligens att göra, inte heller med värderingar. Det kallas för  beteendestilsanalys, helt enkelt därför att det visar de beteenden och känslor en person sannolikt kommer att uppvisa i olika situationer.

Vi använder Pussel DISC som en av flera metoder vid t ex:

  • Ledarutveckling - för att ge ökad självinsikt och bättre förståelse för hur du ska möta dina medarbetare.
  • Grupputveckling - för att ge hitta egenskaper som är över- eller underrepresenterade i gruppen och eventuella spänningar som kan uppstå i relationerna mellan olika personer.
  • Försäljning – för att ge kunskap om hur du uppfattas som säljare, hur du kommunicerar budskap till kunder och hur kunderna kan uppfatta och besluta på grundval av ditt budskap. Den bidrar till en förbättrad dialog mellan säljare och kund.
  • Kommunikation - för att beskriva din kommunikationsstil och ge dig kunskap att anpassa din kommunikation till den du talar med.

Vill du göra den själv, i en mindre grupp eller hela företaget? Vi har flera olika prisvärda upplägg. Kontakta oss för ett erbjudande som passar dig!

Pussel DISC är, enskilt eller tillsammans med Moroten drivkraftsanalys, ett perfekt verktyg för dig som vill utveckla dig själv eller gruppen!