Termometern kommunikationsundersökning

God kommunikation i företaget är en förutsättning för bra resultat och effektivitet. Som ledare är kommunikationen kanske ditt allra viktigaste verktyg och att leda utan att kommunicera effektivt är knappast möjligt. Den kommunikative ledaren tar reda på hur gruppen, avdelningen eller företaget upplever kommunikationen. Termometern kommunikationsundersökning är enkel att använda och ger lättolkade svar.
Kommunikationsundersökningen
  • är anonym
  • innehåller 25 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Kontakta oss för mer information och ett förslag!