Varumärkets dolda värden

Värdet av ett bolags varumärke har länge varit svårt att sätta en siffra på. Ofta kan dess faktiska värde vara mångdubbelt det som syns i årsredovisningen. Detta ska den nya ISO-standarden råda bot på. Standarden som går undet beteckningen ISO 10668 har tagits fram av den internationella organisationen för standardisering (ISO) i samråd med nationella expertgrupper. I Sverige bestod denna grupp av både akademiska forskare och representanter från näringsliv med expertis inom varumärken, marknadsföring och redovisning.

I dagsläget ser bolagsanalytiker i stor utsträckning endast till nyckeltal då de gör sin värdering av ett bolag och bortser ibland helt från varumärkets värde. Detta är någonting som arbetsgruppen bakom standarden hoppas kunna råda bot på.

Ytterligare syfte med standarden är bland annat att underlätta mätningen av ett varumärkes värde och dess förändring med tiden. Detta är någonting som kan användas dels internt inom företaget, men även för att visa för externa intressenter det faktiska värdet i bolaget.

Standarden förespråkar inte en enskild värderingsmetod, utan lyfter i stället fram ett antal metoder som kan vara tillämpbara i olika situationer. ISO trycker dock på att företaget skall uppge vilken av metoderna de har valt att utnyttja, detta för att säkerställa transparens.

Det uppskattas dröja ett till tre år innan den nya standarden accepteras av marknaden och är den allmänt accepterade metoden för värdering av företags varmärken.

Källa: SIS

Speak Your Mind

*